Hamn- och logistikdagen på Faxepark 11 april

Representanter från näringsliv, offentlighet och akademi samlades på Faxepark

Representanter från näringsliv, offentlighet och akademi samlades i Söderhamn

Hamn- och logistikdagen är ett samverkansmöte mellan näringsliv, offentlighet och akademi för utvecklingen av Söderhamn.

En mycket uppskattad träff, där många företag från näringslivet och aktörer från Trafikverket, kommunen, politiken samt akademin samverkade kring frågor som ger förutsättningar för tydliga utvecklingsmöjligheter för Söderhamn.

Trafikverket presenterade planeringsläget för sjöfarten och farleden in till hamnen Långrör samt övriga hamnar, för järnvägen och Ostkustbanan (OKB) med anslutning till Kilaforsspåret samt att göra om E4:an till att bli en fyrfältsväg. Därefter diskussion om godstransportfrågor framför allt med anknytning till hamnar och sjöfart samt nyttor, möjligheter och ansvarsfördelning för transportsystemet.

Christer Dahlenlund, Trafikverket, informerade bl a (fr v) Susanne Ek, Kraton Chemical AB, Hans-Göran Karlsson, näringslivschef och Peter Wikman, Söderhamns Stuveri & Hamn AB

Christer Dahlenlund, Trafikverket, informerade bl a (fr v) Susanne Ek, Kraton Chemical AB, Hans-Göran Karlsson, näringslivschef och Peter Wikman, Söderhamns Stuveri & Hamn AB

Näringslivschef Hans-Göran Karlsson tackade alla för sitt engagemang, att deltagarna prioriterat mötet och såg också detta som en start för att årsvis framöver bjuda in till samverkansmöten. Detta för att fånga upp viktiga frågeställningar från företagare och berätta om hur planeringen ser ut.

Projektledare Lennart Schüllerquist, MellanSveriges LogistikNav tackade för ett mycket bra arrangemang och menade att det är roligt att sjöfartsstaden Söderhamn sätter ner foten och bygger framtiden med logistiknav som en viktig byggsten. Roligt också att vi fått med så pass många från näringslivet, Trafikverket, politiken och akademin. Lagarbete.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 april 2019

Kontakta oss på Faxepark

Stationshuset
Södra Hamngatan 50

Jan Brandberg
TF Näringslivschef
Tel: 0270-756 67
E-post: jan.brandberg@soderhamn.se

Bitti Alvin Lehmann
Projektledare SARURE
Tel: 0270-759 74
E-post: bitti.alvinlehmann@soderhamn.se

Ingrid Nyström
Näringslivsutvecklare
Tel: 0270-752 14
E-post:
ingrid.nystrom@soderhamn.se

Faxepark logo

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn