Algblomning med giftiga cyanobakterier

Prover som tagits i Baggsundet i Söderhamn visar på giftproducerande cyanobakterier. Informationscentralen för Bottniska viken råder allmänheten att undvika kontakt med vattnet och turkosa ansamlingar på stränderna.

Stäng meddelande

Råd och stöd i föräldrarollen

Vi erbjuder råd, stöd och hjälp till föräldrar och barn (0-20 år). Det kostar inget och vi har tystnadsplikt. Vi som hjälper dig är familjebehandlare och jobbar på Förebyggande enheten eller Familjeteamet.

Råd- och stödsamtal till föräldrar

Alla upplever någon gång föräldraskapet som svårt. Föräldrar, bonusföräldrar och barn kan ibland behöva prata om det som man tycker är svårt eller jobbigt hemma. Många gånger kan det underlätta att träffa en utomstående samtalskontakt för att prata om sin situation. 
Samtal hos oss kan ske enskilt, tillsammans med andra i familjen eller med en vän.

Förälder till barn 13-20 år - kontakta Förebyggande enheten
Hos oss kan du få stöd utan att det journalförs eller registreras.

Förälder till barn yngre än 13 år - Kontakta Familjeteamet

Behandling

Samtalen kan leda fram till att ni får nya verktyg och kan jobba vidare med situationen på egen hand. Ibland kan samtalen leda fram till att det behövs någon form av familjebehandling för att komma vidare. Det finns olika former av behandling.

Familjebehandling kan till exempel handla om föräldrarollen, ditt barns självkänsla, ansvar och gränser, barns utveckling, jobbiga relationer, bråk/hot/våld, barn som upplevt våld, att känna att man inte blir förstådd eller lyssnad på.

Vi har olika former av gruppverksamheter för barn och föräldrar som utförs av Bilda, socialtjänst och andra samarbetspartners såsom Verkstäderna och Fältarna.

Samtalsgrupper för barn och tonåringar

  • Skilda världar – stödgrupp för barn till separerade föräldrar.
  • Psykisk ohälsa – stödgrupp för barn och ungdomar och deras familjer där det finns psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom.

Samtalsgrupper för föräldrar

  • Trygghetscirkeln – videobaserad föräldraskapsutbildning med inriktning anknytning (både för föräldrar till mindre barn och tonåringar)
  • BIFF – Barn i föräldrars fokus, för föräldrar i konflikt
  • Tonårsgrupp – En föräldragrupp för tonårsföräldrar som är oroliga för sina tonåringar.

Är du orolig för ditt eller något annans barn gällande alkohol eller droger? Vår ungdomsbehandling Passagen hjälper dig. Vi ger dig råd och stöd.
Kontakta behandlare Peter Sundin, 0270-75943, 070-350 46 41.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 september 2019
Omsorg och stöd

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamn Kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn