Algblomning med giftiga cyanobakterier

Prover som tagits i Baggsundet i Söderhamn visar på giftproducerande cyanobakterier. Informationscentralen för Bottniska viken råder allmänheten att undvika kontakt med vattnet och turkosa ansamlingar på stränderna.

Stäng meddelande

Bredband och IT

Fiber är den bästa och snabbaste vägen till en rad internetbaserade tjänster. Med snabb datatrafik kan du använda fiberuppkopplingen för till exempel kabel-TV, IP-telefoni och bredbands-TV.

Det kommunala bolaget Söderhamn NÄRA bygger successivt ut fibernätet i Söderhamns kommun för privatkunder och företag. Snabb uppkoppling kan vara en förutsättning för att kunna bo och arbeta på små orter.

Intresset för utbyggnad utanför centrala Söderhamn är väldigt stort. I områden som genomfört fiberprojekt har drygt 70 procent av hushållen anslutit sig till fibernätet.

Mål i kommunens bredbandsstratgei

Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband. Målen för de kommande åren är definerade:

  • År 2020 har 95 procent av företagen tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2020 har 90 procent av hushållen tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2016 har 60 procent av hushållen och företagen tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Utbyggnadsplan

Söderhamn NÄRA har planerat utbyggnad för olika områden i kommunen fram till 2020. Bolaget ordnar informationsträffar i de områden som får fiber, där får du veta mer om fiber och utbyggnaden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 februari 2019
Bo, bygga, miljö och trafik

Kontakt

Samhällsutveckling och planering

Översiktlig planering och utveckling av Söderhamsporten
Samhällsplanerare
Ludvig Königsson
070–331 44 61

Detaljplan

Planingenjör/tf. verksamhetssamordnare
Jonas Ryberg
0270-766 11

Planingenjör
David Jansson
0270-752 18

Infrastrukturplanering och kust- och havsplanering
Samhällsplanerare
Ingemar Olofsson
0270–752 31

Utveckling av centrum och Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
Tel 070–242 1933

Kontakt Söderhamn kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270–750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn