Algblomning med giftiga cyanobakterier

Prover som tagits i Baggsundet i Söderhamn visar på giftproducerande cyanobakterier. Informationscentralen för Bottniska viken råder allmänheten att undvika kontakt med vattnet och turkosa ansamlingar på stränderna.

Stäng meddelande

Vad tycker medborgare om servicen inom socialtjänsten?

Brukarundersökning från SKL - svara via mobilen

Brukarundersökning - du kan svara via mobilen.

Vad tycker medborgare om servicen inom socialtjänsten?
För oss är det mycket viktigt att få veta hur våra tjänster och vår service uppfattas av dem vi är till för. Under perioden 1-18 oktober genomför Arbetsmarknads- och socialförvaltningen en brukarundersökning.

Undersökningen vänder sig till dig som är i kontakt med någon av följande verksamheter:

  • Familjeenheten
  • Barn och unga
  • Vuxenenheten
  • Försörjningsenheten

De personer som har möjlighet att besvara undersökningen kommer att få ett meddelande via SMS eller e-post. Vid ett möte med socialsekreterare får berörda personer veta mer om undersökningen och hur det går till att besvara frågorna som kommer via en webbenkät.

Ett led i kvalitetsarbetet

- Att genomföra en brukarundersökning är ett av flera arbetssätt som används för att ta reda på vad som fungerar bra i verksamheten och vad som eventuellt behöver utvecklas. Det här är en del av det löpande kvalitetsarbete som vi jobbar med inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, säger Lena Wetterlind, förvaltningschef.

Undersökningen är utvecklad av Sveriges kommuner och landsting (SKL) tillsammans med Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Den används i hela Sverige och blir därmed också ett verktyg som kan användas för jämförelser med andra kommuner.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ett gott exempel

Ett av SKLs många uppdrag är att inspirera kommuner och landsting till att jobba systematiskt med kvalitetsarbete för att utveckla och förbättra sina verksamheter. Här har Söderhamnskommun lyfts fram som ett gott exempel genom Arbetsmarknads- och socialförvaltningens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Kontaktperson: Jessica Stenberg

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 oktober 2019

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamn Kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn